(+90) 216 368 83 55
info@talentsandminds.com
Bu atölye çalışması, bilimsel makaleler için araştırma yapan araştırmacılara temel araştırma yöntemlerini tanıtmak ve cevaplanmak istenen araştırma sorusu için izlenmesi gereken yöntemlerin nasıl belirlenmesi gerektiğini anlatmak için tasarlanmıştır.

Atölye çalışması sonunda katılımcılar şunları öğrenecek:
- Nitel ve nicel yaklaşımlara vurgu yapan farklı metodolojiler
- Veri analizi prosedürleri ve programları için seçenekler
- Bu prosedürler ve programlar çalışmalara nasıl uygulanmaktadır?
- Uygun araştırma yöntemlerini belirleme ve uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek

Bu atölye çalışmasının bir sonucu olarak katılımcılar şunları yapabilecekler:

- Araştırma soruları ve araştırma metodolojileri arasındaki bağlantıyı tanıtabilecekler,
- Nicel ve nitel yaklaşımlar dahil olmak üzere araştırmacılar tarafından kullanılan temel araştırma metodolojilerini açıklayabilecekler,
- Araştırma sorusu ve araştırma metodolojisi arasındaki uyumun önemini anlayacaklar.
CONTACT INFO
+90 0216 368 83 55
info@talentsandminds.com